Viktig melding/Important message

ZappaUnion blir avlyst på grunn av usikkerheten rundt covid-19 situasjonen
Følg link til Billettservice for å få refundert billettene så satser me på eit fenomenalt ZappaUnion år i 2021!

ZappaUnion will be canceled because of uncertainty around the covid-19 situation
Follow the Ticketmaster link for refund. We aim for a fantastic ZappaUnion year in 2021!

Event Date

September 21, 2021

Event Time

20:21 PM

Event Location